Loading...
FAQ Estonian2019-10-02T11:05:03+02:00
Kas Cozytouchi rakendus on IO ja Wi-Fi seadmete jaoks erinev?2019-10-02T10:23:56+02:00

Cozytouchi rakendus on mõlema protokolli jaoks ühine.

IO & Wi-Fi

Kas rakendus on ühilduv Androidi operatsioonisüsteemiga?2019-10-02T10:26:09+02:00

Jah, Cozytouchi rakendus on leitav allalaaditavate Androidi rakenduste hulgast.

IO & Wi-Fi

Kas rakendus on ühilduv iOS-i operatsioonisüsteemiga?2019-10-02T10:26:22+02:00

Jah, Cozytouchi rakendus on leitav allalaaditavate iOS-i rakenduste hulgast.

IO & Wi-Fi

Kas rakendus on ühilduv Windows Phone’i operatsioonisüsteemiga?2019-10-02T10:24:49+02:00

Ei, Windows Phone’i operatsioonisüsteemiga ei saa rakendust kasutada.

IO & Wi-Fi

Kas tegemist on tasuta rakendusega?2019-10-02T10:24:15+02:00

Jah, rakendus on tasuta ning on allalaaditav Apple Store’i ja Google Play keskkonnast.

IO & Wi-Fi

Kuidas kontrollida, kas mu seadmed on Cozytouchiga ühendatud?2019-10-02T10:26:32+02:00

Kõige lihtsam on muuta Cozytouchi rakenduses mõnda parameetrit ja kontrollida, kas seade võtab seda arvesse, samuti võib avada rakenduse menüü „Seaded“ ja seejärel vahelehe „Seadmete nimekiri“, et veenduda, kas teie sild ja seadmed on nõuetekohaselt ühendatud.

IO & Wi-Fi

Kuidas ma saan olla kindel, et rakendus on ka edaspidi ühilduv minu nutitelefoni või tahvelarvutiga?2019-10-02T10:26:58+02:00

Meie meeskond töötab pidevalt rakenduse edasiarendamiseks, et see vastaks teie vajadustele ning võtaks arvesse erinevate rakenduste platvormide nõudeid. Rakendust ajakohastatakse selleks pidevalt. Kõikidel juhtudel jääb teie süsteem ühilduvaks iga uue versiooniga.

IO & Wi-Fi

Mille poolest erinevad rakendused Cozytouch, Cozytouch Atlantic, Cozytouch Thermor, Cozytouch Sauter?2019-10-02T10:23:32+02:00

Tegemist on sama rakendusega, mille kujundus erineb sõltuvalt kaubamärgist. Eri rakendusi pakutakse eri riikides.

IO & Wi-Fi

Rakendus ei tunnista minu salasõna, mida ma pean tegema?2019-10-02T10:26:48+02:00

Teie salasõna peab sisaldama vähemalt 6 märki, see ei või sisaldada teie kasutajatunnust või eesnime, samuti ei ole lubatud kasutada sõnu „maison“, „password“ või „secret“. Sellised piirangud on vajalikud teie kasutajakonto turvalisuse tagamiseks.

IO & Wi-Fi

Mul ei õnnestu oma seadet Wi-Fi võrguga ühendada.2019-10-02T10:31:37+02:00

Esmalt veenduge, et teie Wi-Fi võrk töötab nõuetekohaselt, probleem võib samuti olla seotud võimaliku tulemüüri või interneti turvarakenduse seadistustega, Wi-Fi ruuteri liiga suure kaugusega seadmest või sellega, et seadme ja Wi-Fi ruuteri vahele jääb kandev sein, mis ei võimalda nõuetekohast teabevahetust võrguga.

Wi-Fi

Millised on IO ja Wi-Fi protokollide kasutatavad sagedusalad?2019-10-02T10:31:44+02:00

IO protokoll kasutab sagedusala 868–870 MHz. Wi-Fi protokoll kasutab sagedusala 2,4 GHz.

IO & Wi-Fi

Kas Wi-Fi seadmed on ühilduvad sagedusalaga 5 Ghz?2019-10-02T10:32:02+02:00

Ei, meie Wi-Fi seadmed on ühilduvad ainult sagedusalaga 2,4 Ghz.

Wi-Fi

Milline on Wi-Fi seadmete sidumise erinevus iOS-i ja Androidi süsteemide puhul?2019-10-02T10:32:17+02:00

Wi-Fi seadmete puhul tuleb Apple’i iOS-i operatsioonisüsteemi puhul seadme võrgustikuga ühinemiseks vajalike Wi-Fi parameetrite seadmiseks rakendusest väljuda. Androidi operatsioonisüsteemi puhul ei ole seadmete sidumiseks vaja rakendusest väljuda.

Wi-Fi

Mida tähendavad rakendusse sisselogimisel „Eluaseme tüüp“ all toodud lühendid (T1, T2, T3…)?2019-10-02T10:32:26+02:00

See tähistab eluaseme ruumide arvu (T1 = kööktuba, T2 = 2 ruumi, T3 = 3 ruumi jne).

IO & Wi-Fi

Miks rakendus küsib minult, kas tegemist on IO või Wi-Fi seadmega? Kuidas ma seda teada saan?2019-10-02T10:32:55+02:00

Cozytouchi rakendus on mõlema protokolli jaoks ühine, kuid Wi-Fi ja IO seadmete sidumise protseduur on erinev. Teie seadmetel on toodud IO või Wi-Fi logo, mis näitab, millist protokolli seade kasutab.

IO & Wi-Fi

Millised on IO-seadmete ja Wi-Fi seadmete erinevused?2019-10-02T10:33:08+02:00

IO protokoll võimaldab seadmete teabevahetust sama ala ulatuses, kuid interneti kaudu suhtlemiseks (mobiilirakendus) tuleb kasutada silda. Wi-Fi seadmed ühenduvad otseselt internetiühenduse pakkuja ruuteriga.

IO & Wi-Fi

Kas sama kasutajakonto alt on võimalik süsteemi ühendada nii IO seadet kui Wi-Fi seadet?2019-10-02T10:33:21+02:00

Jah, IO seadmeid ja Wi-Fi seadmeid on võimalik ühendada samasse süsteemi.

IO & Wi-Fi

Millised on IO protokolli eelised?2019-10-02T10:33:34+02:00

IO on „targa kodu“ jaoks Prantsusmaa ettevõtte SOMFY poolt välja töötatud protokoll, mis on äärmiselt turvaline ja võimaldab seadmetel vahetada omavahel teavet (radiaatorite ühendamine on võimalik isegi ilma internetiühenduseta). IO ühendus on eluruumides suure leviulatusega.

IO

Millised on Wi-Fi protokolli eelised?2019-10-02T10:33:50+02:00

Tegemist on IP-protokolliga (Internet Protocol), mis võimaldab vältida silla kasutamist, seadmed ühenduvad otseselt internetiühenduse pakkuja ruuteriga. Lisaks sellele on tegemist rahvusvahelise protokolliga, mis võimaldab meie toodetel töötada kogu maailmas.

Wi-Fi

Ma ei ole saanud meili kinnitusega minu Cozytouchi kasutajakonto loomise kohta. Milles on asi?2019-10-02T10:34:08+02:00

Kinnitusmeili saabumine võib aega võtta mitu tundi. Lisaks sellele tuleks kontrollida, et teie meiliprogramm ei ole seda suunanud spämmikausta. Samas on teil võimalik alustada Cozytouchi rakenduse kasutamist ilma kinnitusmeili saamata.

IO & Wi-Fi

Kui palju ühendatud seadmeid saab ühes süsteemis olla?2019-10-02T10:34:36+02:00

Kuni 20 ühendatud seadet kasutajakonto/silla kohta, kuni 10 ruumi kasutajakonto/silla kohta ja kuni 5 seadet ühe ruumi kohta.

IO & Wi-Fi

Milleks kasutatakse IO seadmete puhul juhtsignaali juhtme liidest?2019-10-02T10:34:51+02:00

Cozytouchi juhtsignaali juhtme liides võimaldab ühendada ja eemalt juhtida juhtsignaali juhtmega varustatud kütteseadmetel, mis ei ole võrku ühendatud. Juhtme liides ühendatakse radiaatori juhtme külge (1 liides radiaatori kohta). Lisaks sellele tuleb kasutada Cozytouchi silda.

IO

Kuidas toimub IO seadmete kasutamisel Cozytouchi silla ühendamine?2019-10-02T10:35:06+02:00

Sild ühendatakse elektritoitega (USB juhtme või vooluvõrguadapteri abil) ning internetiühenduse ruuteriga Etherneti juhtme (RJ45) abil.

IO

Kust ma võin leida Cozytouchi silla paigaldusjuhendi?2019-10-02T10:35:22+02:00

Paigaldusjuhend tarnitakse koos Cozytouchi sillaga, juhend on kättesaadav ka meie veebilehtedelt.

IO

Kuidas kontrollida, et mu sild on õigesti ühendatud?2019-10-02T10:35:34+02:00

Silla küljel olev märgutuli peab põlema (roheliselt, punaselt, oranžilt või vilkudes). Cozytouchi rakenduses võib avada menüü „Seaded“ ja seejärel vahelehe „Seadmete nimekiri“, et veenduda, kas teie sild on nõuetekohaselt ühendatud.

IO

Mida näitavad IO seamete puhul silla küljel olevad värvilised märgutuled?2019-10-02T10:35:47+02:00

Roheline tuli näitab internetiühenduse olemasolu. Punane tuli näitab internetiühenduse puudumist. Vilkuv märgutuli (roheline, oranž või punane), näitab, et toimub ühendumine või et sild ajakohastab andmeid.

IO

Kust ma saan Cozytouchi rakenduse alla laadida?2019-10-02T10:36:00+02:00

Rakendus on tasuta allalaaditav Apple Store’i ja Google Play keskkonnast.

IO & Wi-Fi

Sidumisel minu iPhone’i telefoniga, kui ma valin Wi-Fi seadme, kuvatakse teade „Internetiühendus puudub“. Kas midagi on valesti?2019-10-02T10:36:13+02:00

Ei, see on täiesti loomulik, et kuvatakse teade „Internetiühendus puudub“, kuna Wi-Fi seade ise ei paku internetiühendust.

Wi-Fi

Minu ruuteril ei ole enam vaba Etherneti porti, kuidas ma saan oma Cozytouchi silla ühendada?2019-10-02T10:36:28+02:00

Kui ruuteril ei ole enam vaba Etherneti porti, tuleb ruuteri järele paigaldada pordilaiendi.

IO

Kuidas ma saan luua oma kasutajakonto?2019-10-02T10:36:46+02:00

Cozytouchi avalehel tuleb valida „Kasutajakonto loomine“, seejärel sisestada nõutavad andmed. IO seadmete puhul on teil vaja silla numbrit, mis on märgitud silla all asuvale sildile. Wi-Fi seadmete puhul peate te olema ühendatava seadme läheduses.

IO & Wi-Fi

Kuidas toimub seadmete sidumine?2019-10-02T10:37:00+02:00

Seadmete sidumiseks Cozytouchi rakendusega valige rakenduse avalehel „Seadme lisamine“ ja toimige vastavalt kuvatavatele juhistele.

IO & Wi-Fi

Kas ma saan Cozytouchi rakenduse paigaldada ise?2019-10-02T10:37:17+02:00

Cozytouchi süsteemi on võimalik hõlpsalt ja kiiresti ise paigaldada.

IO & Wi-Fi

Mida sisaldab Cozytouchi silla pakend?2019-10-02T10:37:36+02:00

Pakendis on 1 sild, 1 Etherneti juhe 1m, 1 toitejuhe koos 12 V vooluadapteriga ja 1 juhend.

IO

Kas ma pean korrigeerima oma seadmete kellaaega pärast voolukatkestust?2019-10-02T10:38:55+02:00

IO seadmete puhul sünkroniseeritakse kellaaeg silla sisselülitamisel ja edasi iga 24 tunni järel. Wi-Fi seadmete puhul toimub kellaaja sünkroniseerimine seadme ühendamisel ja edasi iga 3 tunni järel.

IO

Kuidas toimub alade määratlemine?2019-11-28T09:29:38+01:00

Pärast IO-seadme lisamist saab selle siduda teatud ala või ruumiga. Ühe ruumi / ala kohta võib lisada kuni 5 seadet. Pärast WiFi-seadme lisamist saate selle paremaks haldamiseks ümber nimetada.

IO & Wi-Fi

Kuidas vahetada Cozytouchi rakenduse keelt?2019-10-02T10:44:41+02:00

Rakenduse keelt on võimalik vahetada, vahetades oma mobiiltelefoni jaoks määratud keelevalikut (Üldised seaded).

IO & Wi-Fi

Vaatamata telefoni seadete alt valitud keelele on rakendus endiselt ingliskeelne. Miks?2019-10-02T10:44:54+02:00

Kui rakendus ei ole teie keeles kättesaadav või pole tõlgitud, kasutatakse inglise keelt.

IO & Wi-Fi

Miks peaks küttesüsteem / käterätikuivataja / soojaveeboiler / kliimaseade olema võrku ühendatud?2019-10-02T10:45:09+02:00

On 3 peamist eelist: te saate seadmeid juhtida eemalt, hoida kokku tarbitavat energiat ja kasutada „tarku“ funktsioone, mida seadmed üksinda ei saa kasutada (näiteks hääljuhtimine, juhtimine sõltuvalt ilmastikust või õhu kvaliteedist).

IO & Wi-Fi

Millisesse ruumi tuleb IO seadmete kasutamise korral paigaldada Cozytouchi sild?2019-10-02T10:45:21+02:00

Cozytouchi silla võib paigaldada ükskõik millisesse ruumi. Tuleb üksnes jälgida, et silla asukoht oleks piisavalt avatud ja asuks internetiühenduse ruuteri läheduses.

IO

Millised on Cozytouchi rakenduse põhifunktsioonid?2019-10-02T10:45:36+02:00

Seadmete temperatuuri ja töörežiimide juhtimine, seadmete sisse-/väljalülitamine teie äraolekul, energiatarbimise kuvamine ja analüüs, seadmete programmeerimine, teabe esitamine seadmete kasutamise ja töötamise kohta.

IO & Wi-Fi

Millised on juhtsignaali juhtme liidese funktsioonid IO seadmete puhul?2019-10-02T10:46:09+02:00

Juhtsignaali juhtme liides võimaldab kasutada vähem funktsioone kui võrkuühendatud seadme puhul. Võimalik on juhtida seadmeid „juhtsignaali abil juhtimise režiimis“ (Režiimid Mugav, Mugav -1°C, Mugav-2°C, Eco, külmumisvastane ning väljalülitus). Juhtsignaali juhtmega liides ei võimalda näiteks temperatuuri sujuvalt reguleerida või jälgida energiakasutust.

IO

Kas rakendus on kasutatav arvutiversioonina?2019-10-02T10:46:21+02:00

Cozytouchi rakendust ei saa kasutada personaalarvutil, rakendus töötab ainult tahvelarvutil või nutitelefonil. Kui teil kumbagi nendest ei ole, ei saa te kahjuks Cozytouchi rakenduse teenuseid kasutada.

IO & Wi-Fi

Me soovime kasutada Cozytouchi rakendust sama eluruumi jaoks mitmekesi, mida me peame tegema?2019-10-02T10:46:35+02:00

Piisab sellest, kui paigaldada Cozytouchi rakendus veel ühte nutitelefoni ja kasutada sama kasutajanime ja salasõna kui esimese puhul. Te saate juurdepääsu samale süsteemile. Arvesse võetakse viimasena antud juhtimiskorraldused.

IO & Wi-Fi

Mis juhtub, kui mu internetiühendus katkeb?2019-10-02T10:46:46+02:00

Cozytouch toimib interneti vahendusel. Kui teie internetiühendus on katkenud, ei saa te Cozytouchi rakenduse abil oma seadmeid juhtida. Kogu teave on salvestatud ja teil on võimalus juhtida oma seadmeid otseselt nende oma juhtseadiste abil.

IO & Wi-Fi

Kas ma pean korrigeerima oma seadmete ja rakenduse kellaaega igakordsel kellakeeramisel?2019-10-02T10:46:59+02:00

Ei, meie parameetrid on reguleeritud serveri kellaaja põhjal, võttes arvesse kasutajakonto loomisel sisestatud riigi kellaaega.

IO & Wi-Fi

Kas ma võin kasutada Cozytouchi rakendust mitme maja või korteri jaoks?2019-10-02T10:47:12+02:00

Jah, teil on võimalik kasutada Cozytouchi rakendust ühendatud seadmete juhtimiseks mitmes majas / korteris. Selleks tuleb teil luua eraldi kasutajakonto iga maja jaoks ning te peate sisse logima vastavale kontole, et juhtida selle maja seadmeid.

IO & Wi-Fi

Kuidas ma saan jälgida oma küttega seotud energiatarbimist?2019-10-02T10:47:23+02:00

Cozytouchi rakendusega on teil võimalik jälgida oma energiatarbimist ja see aitab teil muuta oma harjumusi, et kulusid vähendada. Kui teie seadmetel on võimalik kasutada AUTO funktsiooni, soovitame me teil seda kasutada, et kokkuhoid oleks võimalikult suurem.

IO & Wi-Fi

Milliste perioodide kaupa saan ma oma energiatarbimist jälgida?2019-10-02T10:47:37+02:00

Cozytouch võimaldab jälgida tarbimist 7 päeva, 1 kuu, 3 kuu, 1 aasta või vabalt valitud perioodi ulatuses.

IO & Wi-Fi

Kas ma saan juhtida mitut kütteala?2019-10-02T10:47:49+02:00

Jah, teil on võimalik juhtida mitut kütteala. Ühe kasutajakontoga on võimalik juhtida kuni 10 ala/ruumi.

IO & Wi-Fi

Kui suur on kokkuhoid küttearvetelt, kui ma kasutan Cozytouchi rakendust?2019-10-02T10:48:02+02:00

Tõhusate kütteseadmetega ühendatud Cozytouchi rakendus võimaldab saavutada märkimisväärset kokkuhoidu. Kui teie seadmed võimaldavad kasutada funktsiooni „Tark juhtimine“ või kui süsteemi on paigaldatud kohaloleku andur, võib küttearvelt saadav kokkuhoid ulatuda kuni 45%-ni (võrreldes esimese põlvkonna seadmetega).

IO & Wi-Fi

Mida ma pean tegema, kui ma soovin muuta temperatuuri, aga mu nutitelefon ei ole käepärast?2019-10-02T10:48:14+02:00

Kui teie nutitelefon ei ole käepärast, võite te reguleerida temperatuuri vahetult kütteseadmelt.

IO & Wi-Fi

Kui mu sild on paigaldatud elutuppa, kas ma saan juhtida oma IO seadmeid magamistoast?2019-10-02T10:48:29+02:00

Jah, kasutatav sideprotokoll vastab suurema osa korterite tingimustele.

IO

Kas ma saan oma nutitelefonile rakenduse sõnumeid?2019-10-02T10:48:42+02:00

Sõnumeid saadetakse teile teatava teabe edastamiseks ja selleks, et aidata teil juhtida oma elukeskkonna mugavust.

IO & Wi-Fi

Kas IO protokolli kasutavate seadmete jaoks on vajalik Wi-Fi ühendus?2019-10-02T10:48:59+02:00

IO seadmete jaoks ei pea teie eluruumides olema Wi-Fi võrku, piisab, kui on olemas juurdepääs internetiteenuse pakkuja ruuterile.

IO

Mis juhtub, kui ma ei ole kinnitanud oma e-posti aadressi?2019-11-28T09:46:51+01:00

Rakenduse igal avamisel kuvatakse hüpikaken, mis annab teada, et teie e-posti aadress tuleb kinnitada, sama teave on ka sõnumis, mis kuvatakse jaotises „seaded“. Lisaks sellele ei ole ilma e-posti aadressi eelneva kinnitamiseta võimalik muuta oma salasõna.

IO & Wi-Fi

Millist teavet kogutakse rakendusse sisselogimisel? Milleks seda teavet kasutatakse?2019-10-02T10:40:42+02:00

Me kogume erinevat teavet, mis võimaldab meil optimeerida meie seadmete toimimist. Kas tegemist on maja või korteriga? Eluaseme pindala? Tubade arv? Ehitamisaasta? Peamine energiaallikas kütte ja sooja vee jaoks?

IO & Wi-Fi

Kuidas on tagatud kasutaja isikuandmete kaitse?2019-10-02T10:40:58+02:00

Neid andmeid hoitakse Prantsusmaal asuvates serverites. Seoses teatud riikides kehtivate eeskirjadega võivad need serverid paikneda vastavates riikides. Igal juhul on juurdepääs neile andmetele rangelt kaitstud parimatele turvastandarditele vastavalt.

IO & Wi-Fi

Kuidas ma saan sulgeda oma kasutajakonto?2019-10-02T10:41:23+02:00

Soovi korral on teil võimalus sulgeda oma kasutajakonto ja kustutada kõik teiega seotud andmed. Selleks piisab, kui te võtate ühendust meie klienditoega. Seejärel me kustutame kogu teie isikut või seadmeid puudutava teabe. Kasutajakonto kustutamine tähendab samuti, et te ei saa enam Cozytouchi teenuseid kasutada.

IO & Wi-Fi

Kuidas te kasutate minu isikuandmeid?2019-10-02T10:41:35+02:00

Teie isikuandmeid kasutatakse Cozytouchi rakenduse toimimise jaoks. Me kohustume neid andmeid mitte edastama kolmandatele isikutele. Teie seadmeid puudutavaid andmeid kasutatakse samuti meiepoolseks analüüsiks eesmärgiga täiustada pidevalt meie seadmeid ja rakendust. Meie eesmärk on pakkuda teile usaldusväärset, isikupärastatud ja uuenduslikku teenust.

IO & Wi-Fi

Go to Top